Productes

DISSENY I FABRICACIO PROPIACAVA I VI


AUTOMOCIÓ


ALTRES PRODUCTES

La nostra oficina tècnica treballarà conjuntament amb la seva empresa per tal de desenvolupar la millor solució per al seu producte, atenent les necessitats específiques en cada cas.
Amb aquest objectiu, el departament de disseny actua de la següent manera:
1. Planteja el projecte amb tots els detalls coneguts.
2. Analitza i defineix el procediment a seguir per tal de realitzar el disseny corresponent.
3. Presenta el projecte al client per a ser aprovat i/o aplica les modificacions i ajustos pertinents per al procés de producció posterior.